ANBI

De ANBI-status
Als stichting genieten we de ANBI-status. Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

Statutaire gegevens

Naam

Stichting Meer dan een Lied

Registratiegegevens

RSIN: 853128637
KvK: 58659080

Adres

Groenhoven 358
1103 LK Amsterdam

Contactpersoon:
Mark Pardijs:  06-81364427

Bestuur

Voorzitter: Erika van Wijk, Deventer
Secretaris: Ferdy Mattern, Austerlitz
Penningmeester: Mark Pardijs, Almere

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het brengen van hoop door middel van zang, muziek en andere creatieve vormen waardoor versterking in identiteit plaatsvindt en mensen inspiratie vinden voor het maken van goede en positieve keuzes, bevorderlijk zijn voor zichzelf, de medemens en de samenleving.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleid en overige zaken

Het beleid, de begroting en de realisatie staan vermeld in ons jaarverslag. Het meest recente jaarverslag kunt u hier vinden.